Định nghĩa Breadcrumbs là gì? Ưu điểm của việc sử dụng breadcrumbs

23 Tháng Ba, 2022
Định nghĩa Breadcrumbs là gì? Ưu điểm của việc sử dụng breadcrumbs – Breadcrumb là 1 tập hợp những liên kết giúp người dùng xác định vị trí hiện tại của mình trong cấu trúc site. Thuật ngữ này...

Featured snippet là gì? Lý do phải tối ưu featured snippet là gì?

23 Tháng Ba, 2022
Featured snippet là gì? Lý do phải tối ưu featured snippet là gì? – Khi một người dùng đặt câu hỏi trên Google search, có 1 kết quả tìm kiếm dưới dạng khối đoạn trích nổi bật đặc biệt...

Google Hummingbird là gì? Tính năng Google Hummingbird là gì?

23 Tháng Ba, 2022
Google Hummingbird là gì? Tính năng Google Hummingbird là gì? – Bạn có biết Hummingbird là gì không? Có phải “Hummingbird” là chim ruồi? Vậy bạn đã từng nghe đến Thuật toán Hummingbird là gì chưa? Nếu chưa thì...